Marketing plan DalVita

Marketing plan DalVita

Procenat/ grupni bodovi

5% – 200 – 1200
20% – 1200 – 3500
24% – 3500 – 10 000
27% – 10 000 – 30 000
30% – 30 000 – 100 000
34% – 100 000 – 300 000
38% – 300 000 – 1 000 000
40% vise od 1 000 000 bodova

  • kumulativno bez ograničenja u vremena

1 bod je 120 dinara

Leave a Comment